Infokväll om föreningshusens säkerhet och om hur man gör upp en räddningsplan

Projektet Föreningshus i utveckling arrangerar ett infotillfälle om föreningshusens säkerhet och om hur man gör upp en räddningsplan torsdagen 4.3. klockan 18.00-19.30. 

Li-Marie Santala från SILMU-byar berättar om trygghet och vad man själv kan göra för att öka på trivseln i byn. 

Roger Roos, organisationschef från Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund, berättar allmänt om varför man bör göra upp en räddningsplan för föreningshuset, vad den bör innehålla och vad man skall tänka på. 

Infokvällen är ett onlinemöte via Teams på svenska, avgiftsfri och öppen för alla. Anmäl dig med till toimisto@uudenmaankylat.fi. Den som har anmält sig får en länk till mötet senast 3.3. 

Det är ännu möjligt för svenskspråkiga föreningar i Nyland, som har ett föreningshus eller liknande utrymme, att komma med i projektet Föreningshus i utveckling. Kontakta Jeanette eller Li-Marie. 

Läs mer om projektet på www.uudenmaankylat.fi/sv/projekt/ eller www.itukylat.fi/sv/ 

Välkommen med! 

Tilläggsinformation: 
Nylands Byar r.f., Jeanette Kauppala, 040 834 3758, toimisto@uudenmaankylat.fi 
SILMU-byar, Li-Marie Santala, 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info