Har föreningen användning av en gammal skrivmaskin?

Nu skänks det t.ex. till föreningshusen som prydnad gamla skrivmaskiner. Läs mer här.