Föreningshus sökes för projekt

Projektet Utveckling av föreningshusen, har börjat. Projektet hjälper byarna och stadsdelarna med att kartlägga användningsmöjligheterna av föreningshusen. Projektets mål är att ”branda” föreningshusen och att öka på det kommunikativa kunnandet och ivern. Meningen är att finna goda och lönsamma sätt att använda och marknadsföra föreningshusen. Målsättningen är också att öka på know howen beträffande föreningshusens service och säkerhet. Under projektet gör vi och uppdaterar  bl.a. säkerhetsplaner  och service böcker för de deltagande föreningshusen.

Om ni vill delta i projektet, ta kontakt med byaombudet:
Anu Nilsson 050 524 9189 eller kylaasiamies@uudenmaankylat.fi.