Den riksomfattande byaenkäten

Med den här riksomfattande byaenkäten görs en kartläggning över hur många frivilligarbetare och medlemmar det finns i byaföreningar, byråd eller i andra motsvarande verksamma föreningar, de här föreningarnas verksamhetsformer, samt sysselsättning, finansieringsmedel och gemensamma utrymmen.

Genom att sammanställa uppgifterna från de byar som svarat, är det möjligt att få riksomfattande viktig information, både för läget inom byaverksamheten som för betydelsen av lokal utveckling. Med information som fås direkt från byanivån, kan vi utföra påverkansarbetet mer omfattande och lyfta fram byaverksamhetens många olika former.

Även Nylands Byar får tillgång till nyttig information om byar och aktörer inom sina områden. Det är sålunda viktigt att så många byaföreningar och byaråd som möjligt besvarar denna enkät. Kom överens vem eller vilka svarar på enkäten från er by och skicka ert svar senast 16.1.2022. Det tar cirka 15 minuter att fylla i enkäten. Tack på förhand! Tilläggstid till den 23.1.2022.

Här kan du svara.

Utlottning

Bland alla som svarat lottar Finlands Byar rf ut ett presentkort på 100 euro att användas i vinnarens närbutik. De som deltar i lotteriet ombeds uppge kontaktuppgifterna, vilka inte lagras eller delas efter dragningen, vid sidan av behandlingen av svarsdata.

Byaenkätens följebrev här: Byaenkaten_foljebrev.pdf (suomenkylat.fi)