Den nya bya-assistenten börjar

Behöver ditt hushåll städas eller din gård höstuppsnyggas? Vill du ha hjälp med uträttanden av ärenden eller små renoveringsarbeten?

Vår nya bya-assistent börjar 2.9.2019. Bya-assistenteen kan beställas förmånligt till Vichtis, Högfors, Lojo och Esbo områdena. Om resorna till ditt område blir långa, samla ihop några fler bybor till kund, så kan ni dela på kilometerersättningskostnaderna. För att kunna vara kund, ska du vara medlem hos Nylands Byar r.f. (personmedlemsavgift 10 €/år) eller medlem i er lokala byaförening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan bli medlem genom att skicka e-post till oss: toimisto@uudenmaankylat.fi.