Coronavirusets inverkan på Nylands Byars verksamhet

Nylands Byar r.f. agerar enligt myndigheternas rekommendationer för att förhindra smittospridningen av coronaviruset. Vi strävar till att sköta alla kontakter och möten elektroniskt. Om detta inte är möjligt flyttas de till en senare tidpunkt.

Utveckling av föreningshusen -projektets workshop skjuts upp och vi meddelar om tidpunkten senare.

Angående Öppna Byar -dagen agerar vi enligt Finlands Byar rf:s anvisningar. Dagen är bestämd att hållas på nätet. Läs mer om detta och anmäl dig via denna blankett.