Byautveckling: smarta byar projekt

Nylands Byar samarbetar i nätverket Svenskfinlands Byar och vi letar nu efter svensk- eller tvåspråkiga byar i vår region som är intresserade av att delta.

Svenskfinlands Byar bjuder in byar i hela Svenskfinland att delta i det kommande smarta byar projektet. Projektet blir ett initiativ som syftar till att stödja och uppmuntra samarbete mellan byar, kommuner, föreningar och andra aktörer. Byar med aktiva och driftiga föreningar söks som vill delta som pilotbyar. Byar väljs med både i Österbotten, Åboland och Nyland.

När intresserade byar har hittats går förberedelsen av projektet vidare med finansieringsansökan. Projektet har alltså inte ännu startat och inleds när det både finns intresserade byar och finansiering.
De byar som väljs till pilotbyar får genom projektet ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter med andra aktiva byar i Svenskfinland. Samtidigt får byn en möjlighet att påverka förändring lokalt och vara en pionjär inom landsbygdsutveckling. Under projektet kommer byarna att själva få påverka vilka frågor de arbetar med i sin by och på så sätt driva en utveckling som är relevant för dem.

Blev du intresserad? Länken nedan tar dig till Svenskfinlands byars hemsida där du kan läsa mer om projektplanerna och anmäla intresset att vara en av de byar som visar vägen för den Finlandssvenska landsbygden. Länk till sida med blankett för intresseanmälan. Fyll i namn, e-postadress och förening. Skriv en fri presentation av er by och berätta vad förväntar ni er av ett smarta byar projekt. Skicka in senast 10.3.2024.