Ansökan för projekt- och företagsstöd har öppnats

Landsbygdens projekt- och företagsstöd har öppnat för EU-finansieringsperioden 2023-27. Nu kan man göra ansökningar om alla företagsstöd samt projektstöd för samfunds investeringar, utbildnings- och informationsprojekt samt största delen av samarbetsprojekten.

Under hösten 2023 öppnas det för ansökan av ytterligare projektstödsformer. Beslutsfattande och utbetalande av stöden inleds stegvis under hösten 2023. Ansökningarna görs i den förnyade e-tjänsten Hyrrä. Den ger mer handledning och instruktioner om att fylla i ansökan än tidigare. Om Hyrrä finns mera information på https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/tjanster/hyrra/.

De regionala NTM-centralerna och de lokala Leader-grupperna ger rådgivning om ansökande av stöd samt väljer de ansökningsprojekt och -objekt som beviljas stöd.

Leader-gruppernas ansökningstider inom vårt område:

EMOs första period för behandlande av ansökningar slutar 15.8.2023 och den andra är 16.8.–15.10.2023. Pomovästs första ansökningsperiod slutar 31.8.2023. Ykkösakselis ansökningsperioder slutar denna höst 10.9.2023 och 21.10.2023.

Tilläggsinfo av Leader-grupperna:
EMO ry (Esbo, Hyvinge, Nurmijärvi, Tusby och Vanda): https://www.emory.fi/
Pomoväst rf (Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Sjundeå): https://pomovast.fi/sv/start/
Ykkösakseli ry (Högfors, Lojo, Salo och Vihtis): https://www.ykkosakseli.fi/