Verksamhet på miljöns villkor

Infokväll to 13.1. 2022 kl. 18.00 -19.30 om föreningshusens avfallhantering per Teams.