Teams utbildning 4.5 och 2.9.

Välkomna med på Nylands Byars, SILMU-byars och Finlands Byars ordnade distansutbildningar!

Utbildningens innehåll är likadant 4.5.2021 och sedan samma på nytt 2.9.2021. Den är riktad till Nylands Byars och SILMU-byars byaföreningars och kommissioners medlemmar, som önskar utveckla sina basfärdigheter genom att behärska distansmötesverktygen och lära sig särskilt om Teams applikationens egenskaper. Tillika bekantar vi oss med distansmötesetiketten och praktiska råd för mötesarrangören.

Är distansmöten nytt för dig eller saknar du uppfriskning av minnet?

Kom med i utbildningen! Vi går i lugn takt igenom Teams grunderna från början. Tillika hör du också om andra distansmötesapplikationer, som du kan prova. Till sist går vi igenom deltagarnas frågor (du kan ställa frågor på anmälningsblanketten). Utbildningens avsikt är att göra deltagarna bekanta med att ordna distansmöten i den egna byn och att uppmuntra användningen av nya verktyg.

Plats: Teams möte

Utbildare: Finlands Byar/kommunikationsnätverkskoordinator Anuliina Frantti

Anmäl dig före 31.8. här.

Något att fråga eller problem: Anuliina Frantti, Finlands Byar / anuliina.frantti@suomenkylat.fi

Du kan delta i utbilningen med dator, padda eller smart mobil. Du behöver inte ha Teams applikationen laddad i din egen apparat, utan du kan delta också via internet webbläsaren. Detta alternativ öppnar sig för dig , då du ansluter dig till mötet.

OBS: Webbinariet hålls på finska. Teams webbinariet arrangeras senare också på svenska, antagligen på hösten.