Landsbygdsriksdagens Kick Off Webinar

Välkommen på Landsbygdsriksdagens Kick Off Webinar 11.9!

Vad kan vi lära oss av  landsbygdsbarometern 2020 och erfarenheterna av covid-19? Hur bör vi tänka för att bli smarta? Se inbjudan och program här.
Anmäl er senast 8.9 till li-marie.santala@silmu.info, så får du en länk till webinariet.