Klirr i kassan!

Vi ordnar en infokväll om medelanskaffning och Leader finansiering torsdagen den 20.5.2021 kl. 18.00-19.30 per Teams.

17.45 Linjen öppnas
18.00 Välkommen och en kort presentation av projektet
18.05 Li-Marie Santala från SILMU-byar berättar om medelanskaffning
18.30 Gunilla Wasström från Pomoväst talar om Leaderfinansiering
19.10 Frågor och diskussion

Infokvällen är ett onlinemöte via Teams på svenska, avgiftsfri och öppen för alla.

Anmäl dig till toimisto@uudenmaankylat.fi senast 19.5. så skickar vi dig en deltagarlänk före mötet.

Det är ännu möjligt för svensk-/tvåspråkiga föreningar i Nyland , som har ett föreningshus eller liknande utrymme, att komma med i projektet Föreningshus i utveckling. Kontakta Jeanette eller Li-Marie.
Läs mer om projektet på www.uudenmaankylat.fi/sv/projekt/ eller www.itukylat.fi/sv/.

Välkommen med!

Tilläggsinformation:
Nylands Byar r.f., Jeanette Kauppala, 040 834 3758, toimisto@uudenmaankylat.fi
SILMU-byar, Li-Marie Santala, 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info