Infotillfälle om hur man ansöker om Corona-bidrag

Finlands Byar rf arrangerar i samarbete med Finlands Hembygdsförbund tisdagen den 7.9. kl. 17.30-18.30 ett infotillfälle om hur man ansöker om Corona-bidrag.

Dessutom gås det igenom ifyllandet av rapporteringen för dem som fått bidrag i den tidigare omgången.

Evenemanget är gratis och arrangeras per Teams. Anmälningen sker per Forms-blanketten här. Teams länken skickas till deltagarna senare.

Som sakkunnig agerar Sanna Käyhkö från Undervisnings- och kulturministeriet.

Varmt välkomna!

Tilläggsuppgifter om bidraget: https://minedu.fi/-/korona-avustus-seurantaloja-yllapitaville-yhteisoille