Hållbarhetsveckan

Hållbarhetsveckan ordnas 26.9.–2.10. Alla intresserade kan ordna evenemang.

Aktiviteterna som ordnas kan bland annat vara inspirationsföreläsningar, bytes- eller
lopptorgsevenemang, skördetillställningar eller en temavecka där olika hållbarhetsfrågor
beaktas. Hållbarhetsveckans program kan också vara en invigning av en ny verksamhetsform i byn. Läs mera om hållbarhetsveckan här.

Egentliga Finlands Byar ordnar ett svenskspråkigt infotillfälle om temat via nätet tisdagen 30.8.2022 kl. 18-19. Intresserade kan anmäla sig här.