10 sätt att marknadsföra föreningshuset

Nylands Byar och SILMU Byar arrangerar en infokväll om föreningskommunikation och marknadsföring 25 augusti 2021 kl. 18.00.

Anmäl dig senast 23.8. till toimisto@uudenmaankylat.fi.
Läs mer om projektet här.