Olika svensk- och tvåspråkiga evenemang i maj.

Vår sida “Nyttigt” har uppdaterats så att de snart kommande evenemangen finns listade där i kronologisk ordning. Bekanta dig med dem och anmäl dig med tillsammans med övriga aktiva personer som är intresserade av byaverksamhet!