Kandidaterna till Nylands årets by är nu klara

Titeln Nylands årets by 2023 eftersträvas av sex olika mindre och större byar på olika håll i Nyland. En av kandidaterna är en ö och en är en stadsdel. Vinnaren publiceras efter att tävlingsjuryn sammanträtt i slutet av november. 

Kandidaterna är:
Korttia: en by i Askola med ungefär hundra invånare
Bredviken: en stadsdel i Esbo som har c. 3.800 invånare
Pellinge: en ö utanför Borgå med ungefär 240 invånare
Prästkulla: en by i västra Raseborg med ungefär 150 invånare
Pusula kyrkoby: en före detta kommun i nuvarande Lojo stad med drygt 2.000 invånare
Valkom: en by i staden Lovisa med 1.600 invånare

Bekanta dig här närmare med kandidaterna:
Korttia: https://www.korttia.fi
Bredviken: https://www.laajalahtiry.fi
Pellinge: https://visitpellinge.fi/fi/
Prästkulla: https://www.prastkulla.fi
Pusula kyrkoby: https://pusula.info
Valkom: https://www.valko-valkom.fi